Unaprijeđen ili unaprjeđen?

  Kako se piše

Kako je pravilno pisati: unaprijeđen ili unaprjeđen? Dvojbe u pisanju između glasovnih skupina /ije/ i /je/ veoma su česte u hrvatskom jeziku. Ovdje je riječ o glagolskom pridjevu trpnom koji dolazi od glagola unaprijediti. Naglašen je kratkouzlaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku pravilno je pisati unaprijeđen, unaprijeđena, unaprijeđeni…

LEAVE A COMMENT